Hoppa till innehållet
Besiktning I Lager

Service

Reolene til BLS, uansett utforming, oppfyller gjeldende standarder og normer for Europa og Sverige. Vi gir 5 års konstruksjons- og funksjonsgaranti på alle egenproduserte produkter. Det mange kanskje ikke vet, er at når du inngår serviceavtale med oss, så inspiserer vi reolen hvert år, og dette betyr at du forlenger garantitiden med 1 år om gangen. Ifølge norsk lovgivning er det arbeidsgiveren som har ansvaret for at de ansatte jobber i et trygt miljø og med sikkert utstyr.

Serviceavtalen er lønnsom for hele selskapet

Når du inngår en serviceavtale med oss i BLS, kontrollerer våre sertifiserte reolkontrollører dine reoler én gang i året, helt i tråd med gjeldende standarder. Når man oppdager eventuelle skader tidlig, kan man holde reparasjonskostnadene nede og forlenge reolens levetid. Som en bonus forlenges dessuten garantien med 1 år om gangen. Lønnsom virksomhet for alle!

BLS 211021 976B

Når inspiserte du lageret sist?

Ifølge norsk lovgivning er det bedriftene som har ansvaret for at de ansatte jobber i et trygt miljø og med sikkert utstyr. Lagermiljøet er intet unntak. Her er arbeidsmiljøet ofte risikabelt fordi tempoet er høyt, trucker og folk er i bevegelse samtidig som man håndterer tungt gods. Ifølge EU-standard NO-EN 15635 så skal det hvert år utføres en inspeksjon av en teknisk kompetent person. Våre sertifiserte reolkontrollører utfører årlige kontroller av lageret for å sikre at det oppfyller alle sikkerhetskrav. Disse kontrollene inkluderer utstedelse av inspeksjonsrapport og inngår i serviceavtalen.

Har du spørsmål om serviceavtalen, inspeksjoner og hvordan du får et sikrere lager?

Når lageret er inspisert, vet du med sikkerhet at reolene oppfyller alle gjeldende krav og standarder, uansett alder. Hvis det finnes avvik, oppdager og løser vi dem sammen.

La oss starte med en telefonsamtale eller en e-post, så tar vi det derfra.

BLS 231117 0268 LOWRES

Ole-Martin Snortheim

Ansvarlig reolkontroll

+47 907 99 015

ole.s@blsas.no

Fordeler ved å inngå serviceavtale

Hvorfor er det bra med en serviceavtale?

Med en serviceavtale forebygger du ulykker, fremtidige reparasjoner minimeres, og reolens levetid forlenges. Dessuten kan du fokusere på det du kan best, og du slipper å bruke tid på å inspisere reolen selv.

Vil jeg motta en inspeksjonsrapport?

Ja, du får en tydelig inspeksjonsrapport som gir deg kontroll over sikkerheten på lageret.

Hvordan får jeg vite om avvik som blir funnet?

Vi tegner opp lageret markerer eventuelle avvik. Det gjør at du raskt og enkelt kan spore avvik.

Ok, hva skjer hvis det oppdages et avvik?

Hvis våre sertifiserte reolkontrollører oppdager noe som resulterer i en anmerkning, får du en tiltaksplan. Du får også et kostnadsoverslag på materialer og reparasjon/installasjon.

Det er tre ulike avviksnivåer: grønn, gul og rød.

Grønn = Avviket trenger bare overvåkes og følges opp ved neste inspeksjon.

Gul = Avviket må repareres innen 4 uker. Hvis dette ikke skjer, går det over til Rød status.

Rød = Avviket må repareres umiddelbart, og du som ansvarlig må kontaktes med en gang. Området sperres av og anses som en sikkerhetsrisiko. Reolen tømmes.

Hva mener dere med at garantien forlenges?

Våre egenproduserte produkter omfattes av en 5 års konstruksjons- og funksjonsgaranti. Når denne garantien er utløpt, kan du forlenge garantien med 1 år om gangen.

Forlenget garanti oppnås på følgende måte:
Når reolen installeres, inngår du samtidig en serviceavtale. Fordi inspeksjon inngår i serviceavtalen, inspiserer våre reolkontrollører reolen, og hvis eventuelle avvik blir reparert, forlenges garantien med 1 år om gangen. I prinsippet betyr dette at reolen kan få livstidsgaranti.

 

Får jeg rabatt som avtalekunde?

Ja, når du inngår serviceavtale, får du alltid minst 15 prosent rabatt på materialer.

BLS 211021 877 (1)

BLS er med deg fra første dag

Vi kan hjelpe deg fra første dag, og vi sørger for at alt blir gjennomført i henhold til tidsplaner, kostnadsrammer og funksjoner. Når det er klart for installasjon, kommer våre dyktige installatører for å bygge ditt nye lagersystem. Du trenger altså ikke holde styr på sikkerhetsstandarder og krav, det fikser vi.

Finn ut mer om hvordan BLS jobber
Lagermiljö

BLS | Made in Småland

Vi har sprunget ut av vill natur preget av myr, skog og innsjøer. Rett utenfor fabrikken ligger Store Mosse nasjonalpark – Sveriges største høymyrområde sør for Lappland. Her, i smålandske Kulltorp, finner du fabrikken vår. BLS består av et team dyktige medarbeidere som produserer bærekraftige lagerløsninger. Her lager vi alt du trenger til ditt fremtidige skreddersydde lager.

Dette er BLS

Ta kontakt med oss

La oss starte med en telefonsamtale eller en e-post, så tar vi det derfra. Fyll ut dine opplysninger, så tar vi kontakt med deg