Hoppa till innehållet
Hållbarhet

Bærekraft

BLS jobber for en bærekraftig virksomhet der vi kombinerer økonomisk suksess med samfunnsansvar og omtanke for miljøet. Våre produkter er designet for å være bærekraftige og redusere påvirkningen på naturen, og vi jobber kontinuerlig for å redusere virksomhetens karbonavtrykk både på lokalt og globalt nivå.
Les mer om dette i vår bærekraftsrapport

En trygg arbeidsplass

Hos oss skal alle føle seg trygge og komfortable på arbeidsplassen. Tiden som tilbringes hos oss, skal oppleves som trivelig og meningsfylt. Trivselen på arbeidsplassen øker hvis kollegaer og arbeidsgrupper gir hverandre positiv støtte og hjelp. Det er derfor viktig at alle former for diskriminering, krenkende særbehandling og trakassering på arbeidsplassen motarbeides og elimineres.

BLS 211021 193

Vi tror på eget ansvar

Ledelsen i BLS har alltid hatt stor tiltro til medarbeiderne, og derfor føles det naturlig å gi alle et stort ansvar. Når medarbeiderne føler at de støttes av bedriften, blir de engasjerte og gode ambassadører for BLS, både overfor leverandørene og kundene. Vår flate organisasjonsmodell kombinerer ansvar med fleksibilitet og ønsket om begrenset sentralisert beslutningstaking. Vi mener dette er hensiktsmessig fordi det meste av arbeidet skjer i form av prosjekter.

BLS 211021 976B

Vi vil lage produkter som bidrar til en bedre verden.

Vi tilbyr produkter som, gjennom sin design og lange levetid, gjør at vi unngår forurensninger og sparer jordens ressurser. Vi bidrar til en bærekraftig utvikling ved å minimere virksomhetens påvirkning på miljøet, både lokalt og globalt. Dette oppnår vi gjennom kontinuerlige forbedringer basert på medarbeidernes engasjement og motivasjon. Prosesser og miljøarbeid ettergås sammen med øvrige krav ved evaluering og valg av leverandører. Det er kanskje unødvendig å si, men vi følger selvsagt gjeldende lover og forordninger, og vi ønsker fortsatt å være åpne overfor publikum og nyndigheter.

Vi respekterer omgivelsene

Vi legger vår ære i å være et åpent og imøtekommende selskap med lokal forankring. Vi støtter og oppmuntrer lokale virksomheter og verner om hjemstedet med ekte engasjement. Hos BLS har vi et målrettet og godt integrert miljøansvar i organisasjonen, og vi overholder lover og forskrifter om utslipp for å minimere miljøpåvirkningen av vår virksomhet. Vi vil være en god representant for lokalsamfunnet.

BLS 211021 341

Medarbeiderne er våre ambassadører

Gjennom vår helthetlige bærekraftsfilosofi er vi en tryggog pålitelig arbeidsgiver. Våre arbeidsmiljøer holder høystandard, og vi oppmuntrer til individuell utvikling.Hos oss kan man skape seg en karriere i selskapet,uansett hvilken stilling man hadde opprinnelig.

BLS 211021 877

Vi er aldri bedre enn medarbeiderne

For å sikre god trivsel tilbyr vi interne kursog fadderskap. Vi bryr oss om våre medarbeidere,for som selskap kan vi aldri bli bedre enn allemedarbeiderne samlet. At medarbeidernetrives er en forutsetning for at vi skal kunnefortsette å vokse og styrke varemerket ogtilbudet.

Truck Lastar Pallar På Entresol Med Lagerhyllor Under

Vi lytter til kundene

Vi har privilegiet av å nyte nære og langsiktige relasjoner med kundene. I dette samarbeidet ivaretar vi fordelene og vekstmulighetene for begge parter. Vi forsøker alltid å være lydhøre for å kunne tilfredsstille behovene til hver kunde. Kundetilpasninger er en av våre sterke sider og en viktig faktor for å oppnå kundetilfredshet. Gjennom kontinuerlig utvikling innen miljø, teknologi, materialer og sikkerhet skal kundene føle at vi alltid er et godt valg. Vi gjennomfører kontinuerlige undersøkelser for å måle den opplevde kundetilfredsheten.

BLS 211021 1136

Langsiktighet bygger gode relasjoner

Hos BLS etterstreber vi åpenhet, høy forretningsmoral og langsiktige relasjoner med underleverandører og underentreprenører. Vi velger leverandører basert på kvalitet og leveringssikkerhet ganske enkelt fordi det gir oss de beste forutsetningene for å kunne levere riktig produkt/tjeneste til rett tid. En bærekraftig leverandørkjede bygger på kvalitet og kunnskap i alle ledd, men også et felles ansvar for å overholde internasjonale konvensjoner, lover og kundekrav. Økt samarbeid er en forutsetning for felles verdiskaping. Vi beskytter våre leverandører, men samtidig passer vi oss for ikke å havne i en avhengighetssituasjon som kan gjøre oss sårbare som selskap.

Ønsker du å vite mer om vårt bærekraftsarbeid?

Fyll ut dine opplysninger, så tar vi kontakt med deg innen kort tid!