Hoppa till innehållet
Besiktning I Lager

Her er de vanligste skadene som oppdages på reolkontroll

Mangel på reolkontroll kan føre til skader på ansatte og tap i millionklassen. Her er de vanligste skadene som oppdages under reolkontroller i norske bedrifter.

Skape et sikrere lager for ansatte og kunder

Alle bedrifter med et lager er nødt til å følge Norsk Standard for reolkontroll. Det betyr årlig kontroll av reolsystemenes belastningsevne, holdbarhetskrav og vedlikehold. Målet er å skape et sikrere lager for ansatte og kunder.

Magne Engen har jobbet med reoler og reolkontroller i hele sin yrkeskarriere, og gjennomfører reolkontroller for Nordic Racking Group. Han forteller at det stort sett er de samme skadene som går igjen hver gang.

– Det er sjelden jeg ikke oppdager feil under en reolkontroll. Kunnskapen er variabel. Noen tar kontrollene veldig seriøst, mens andre ikke vet at det stilles strenge sikkerhetskrav til lagerinnredningen, sier Magne Engen.

Han nevner spesielt tre skader som går igjen under en reolkontroll:

  1. Skader på reolsystemene etter påkjørsler
  2. Feilmonterte reolsystemer
  3. Paller som er uegnet for lagring

– Det er en fordel å ha kontroll på disse skadene hvis det skjer en arbeidsulykke, og Arbeidstilsynet kommer på besøk, forteller Engen.

 

Liten påkjørsel kan få store konsekvenser

Den vanligste feilen som oppstår på et lager er når en truck krasjer inn i et reolsystem.

– Noen tenker at dette ikke har så mye å si, men selv små skader kan skape store utfordringer for belastningsevnen. I verste fall kan hele reolsystemet kollapse, forteller Engen.

Også feilmonterte reolystemer er en gjenganger.

– Det er flere som skal spare penger ved å kjøpe reolsystemer brukt. Spesielt mindre bedrifter med lite kompetanse om lagerdrift. Da ser vi ofte at reolene er montert feil, og utgjør en fare for dem som jobber på lageret, forteller Engen.

Mange bruker også paller som ikke er egnet for lagring.

– Her er det mange som tenker at en pall er en pall, men det er det ikke. Mange paller egner seg ikke for lagring i høyden. Da er det et tidsspørsmål før pallene svikter og varene raser ned i hodet på ansatte og kunder, sier reolkontrolløren.

Det er generelt også rom for forbedringer når det kommer til montering av sikkerhetsnett.

 

kan få store konsekvenser

Norsk Standard er lagt opp slik at skader klassifiseres i grønt, gult eller rødt. Engen forteller at enkelte ledere kvier seg for å gjøre noe med problemene når det påpekes feil eller mangler.

– Noen forsøker å bagatellisere skadene, og mener de ikke har så mye å si. Da sier jeg at det kan bli betydelig dyrere å ikke gjøre noe med det, sier Engen.

Han får støtte av Tor Ingebrigtsen, som er advokat og partner i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen. Han er en av Norges fremste eksperter på erstatning for yrkesskade.

– Daglig leder har på vegne av bedriften et generelt ansvar for sikkerheten i firmaet. Det innebærer et økonomisk ansvar for skade som oppstår på mennesker og ting man har på et lager, sier advokat Tor Ingebrigtsen.

Ansvaret for personer gjelder både ansatte, innleide håndverkere og besøkende.

Yrkesskadeforsikringen man har plikt til å tegne gjelder kun for egne ansatte. Yrkesskader behandles av det aktuelle forsikringsselskapet og arbeidsgiver slipper stort sett å ha noe med dette å gjøre.

– De som rammes av en ulykke med personskade betaler ofte en høy pris, og kommer kanskje aldri tilbake på jobb igjen, sier erstatningsadvokaten.

Mange yrkesskader er alvorlige personskader, hvor Arbeidstilsynet, Politiet, NAV, helsevesenet, advokater og forsikringsselskap blir involvert. Arbeidsgiver har plikt til å melde skaden til NAV og bør rettlede skadelidte overfor forsikringsselskapet.

– For andre skadelidte enn egne ansatte kan det bli snakk om erstatningsansvar for bedriften basert på skyldansvar. Erstatningssaker etter personskader kan bli svært kostbare og kanskje velte små bedrifter. Det er derfor viktig for firmaet å tegne relevant bedriftsansvarsforsikring, forteller Ingebrigtsen.

Gjennomfører alle reolkontroller digitalt

Magne Engen forteller at en reolkontroll i seg selv ikke er dyr. Kunde får også verdifull informasjon om status på lageret, og forslag til hvordan eventuelle skader kan utbedres.

Nordic Racking Group har utviklet et skybasert system hvor alle reolkontroller blir lagret digitalt. Systemet heter «CTRL», og gjør det mulig å identifisere og utbedre skader fortløpende.

– Digitale reolkontroller gir kunde bedre oversikt over sikkerheten på lageret. Det er også slutt på å lete etter papirrapporter som er lagret lokalt på forskjellige steder.

«CTRL» er blant annet tatt i bruk av byggvarekjeden Maxbo, som har beskrevet systemet som et kvantesprang innen reolkontroller.